Ett resursstarkt företag med hög kunskap och service!


Det juridiska området är stort och för många svårbegripligt och respektingivande. Ett felupprättat dokument kan ofta göra mer skada än nytta i din verksamhet. Vi kan hjälpa dig med t.ex.

Familjerätt:
äktenskapsförord, samboavtal, bodelsningsavtal mm.

Succesionsrätt:
bouppteckningar, testamente, arvsskifte mm. Avtalsrätt, skuldebrev, gåvobrev mm.

Fastighetsrätt:
ansökan om lagfart, köpekontrakt, köpebrev mm.

Associationsrätt:
kompanjonsavtal, handelsbolagsavtal mm

Mer information: Katarina Bäckdahl Elf